นิทรรศการผลงานศิลปะของนักศึกษา สาขาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่โพส 11 มิ.ย. 2561 ผู้ชม 370


ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ชมนิทรรศการผลงานศิลปะของนักศึกษา สาขาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดแสดงระหว่างวันที่ 11-18 มกราคม 2561 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์(หอสมุดกลาง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์