เครือข่ายสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ


 โพสต์เมื่อ 10 ต.ค. 2566 /   เปิดดู 4122

ครั้งที่ ปี สถานที่
1 2554 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2 2555 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3 2556 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนคสวรรค์
4 2557 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5 2558 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6 2559 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
7 2560 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
8 2561 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
9 2562 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
10 2563 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
11 2564 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
12 2565 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
13 2566 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
14 2567 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม