สถิติการเผยแพร่ข่าว

 18 พ.ค. 2566 / ปนัดดา วงศ์โสม / 413

สถิติการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ แบบรายไตรมาส

 1. สถิติผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2565
 2. สถิติผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2565
 3. สถิติผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3/2565
 4. สถิติผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4/2565
 5. สถิติผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2566
 6. สถิติผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2566
 7. สถิติผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3/2566
 8. สถิติผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4/2566
 9. สถิติผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2567

 

สถิติการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ แบบรายเดือน

 1. สถิติผลการดำเนินงาน ประจำเดือนเมษายน 2566
 2. สถิติผลการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
 3. สถิติผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2566
 4. สถิติผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
 5. สถิติผลการดำเนินงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2566
 6. สถิติผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกันยายน 2566
 7. สถิติผลการดำเนินงาน ประจำเดือนตุลาคม 2566
 8. สถิติผลการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
 9. สถิติผลการดำเนินงาน ประจำเดือนธันวาคม 2566
 10. สถิติผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมกราคม 2567