สถิติการเผยแพร่ข่าว

 18 พ.ค. 2566 / ปนัดดา วงศ์โสม / 738

สถิติการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ แบบรายไตรมาส

 1. สถิติผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2565
 2. สถิติผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2565
 3. สถิติผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3/2565
 4. สถิติผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4/2565
 5. สถิติผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2566
 6. สถิติผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2566
 7. สถิติผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3/2566
 8. สถิติผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4/2566
 9. สถิติผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2567
 10. สถิติผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2567

 

สถิติการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ แบบรายเดือน

 1. สถิติผลการดำเนินงาน ประจำเดือนเมษายน 2566
 2. สถิติผลการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
 3. สถิติผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2566
 4. สถิติผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
 5. สถิติผลการดำเนินงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2566
 6. สถิติผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกันยายน 2566
 7. สถิติผลการดำเนินงาน ประจำเดือนตุลาคม 2566
 8. สถิติผลการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
 9. สถิติผลการดำเนินงาน ประจำเดือนธันวาคม 2566
 10. สถิติผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมกราคม 2567
 11. สถิติผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
 12. สถิติผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมีนาคม 2567
 13. สถิติผลการดำเนินงาน ประจำเดือนเมษายน 2567
 14. สถิติผลการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2567