สถิติการเผยแพร่ข่าว

 18 พ.ค. 2566 / ปนัดดา วงศ์โสม / 33

สถิติการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ แบบรายไตรมาส

  1. สถิติผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2565
  2. สถิติผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2565
  3. สถิติผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3/2565
  4. สถิติผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4/2565
  5. สถิติผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2566
  6. สถิติผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2566

 

สถิติการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ แบบรายเดือน

  1. สถิติผลการดำเนินงาน ประจำเดือนเมษายน 2566