สัญลักษณ์


 โพสต์เมื่อ 2 พ.ย. 2564 /   เปิดดู 6562

สัญลักษณ์ ความหมายสัญลักษณ์

รูปโลกที่มีวงแหวนสีม่วงวางบนรูปหนังสือเปิด หมายถึง การให้บริการความรู้ และการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร้พรมแดน

รูปโลกที่มีวงแหวนสีม่วง หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ไร้พรมแดน และสีม่วงของวงแหวนเป็นสีประจำสำนัก

รูปหนังสือเปิด หมายถึง การเปิดให้บริการความรู้สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

สีประจำสำนัก คือ สีม่วง หมายถึง สีประจำวันพระราชสมภพ (วันเสาร์) ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งพระองค์เป็นองค์พระราชูปถัมภ์สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย และทรงมีพระราชดำริให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการศึกษา การเรียนการสอน โดยนำคอมพิวเตอร์สร้างความรู้ ความบันเทิง พัฒนาทักษะ และทรงเป็นองค์ประธานกรรมการของโครงการ