ลำดับ ชื่อบริการ วันที่โพส ผู้ชม ผู้โพส
1 คู่มือเปลี่ยนรหัสผ่านE-Mail @pcru.ac.th 22 มี.ค. 2565 41 งานบริการคอมพิวเตอร์
2 คู่มือเปลี่ยนรหัสผ่าน E-Mail Office365 22 มี.ค. 2565 44 งานบริการคอมพิวเตอร์
3 คู่มือการใช้ Mover สำหรับการโอนย้ายข้อมูล 21 ม.ค. 2565 524 งานบริการคอมพิวเตอร์
4 การเปิดห้องประชุมด้วย MS Teams 19 ม.ค. 2565 94 งานบริการคอมพิวเตอร์
5 วีดีโออบรมการใช้งาน Microsoft Teams 30 ก.ค. 2564 3365 งานบริการคอมพิวเตอร์
6 ครม.อนุมัติฟอนต์พระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” เป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย 8 ก.ค. 2564 3307 งานบริการคอมพิวเตอร์
7 การใช้งาน Google Drive 2 ก.ย. 2563 3317 งานบริการคอมพิวเตอร์
8 การใช้งาน Microsoft One Drive 2 ก.ย. 2563 3315 งานบริการคอมพิวเตอร์
9 การใช้งาน Google Classroom 2 ก.ย. 2563 3305 งานบริการคอมพิวเตอร์
10 การประชุมออนไลน์ด้วย Messenger Rooms 2 ก.ย. 2563 3305 งานบริการคอมพิวเตอร์
11 การอัพโหลดวีดีโอขึ้น Youtube channel 2 ก.ย. 2563 3297 งานบริการคอมพิวเตอร์
12 การใช้งานโปรแกรม Ocam บันทึกวีดีโอการสอน 2 ก.ย. 2563 3301 งานบริการคอมพิวเตอร์
13 การใช้งานโปรแกรม Powerpoint บันทึกการสอน 2 ก.ย. 2563 3299 งานบริการคอมพิวเตอร์
14 การใช้งาน OBS 2 ก.ย. 2563 3308 งานบริการคอมพิวเตอร์
15 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Zoom 2 ก.ย. 2563 3297 งานบริการคอมพิวเตอร์
16 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Line 2 ก.ย. 2563 3302 งานบริการคอมพิวเตอร์
17 แนวการใช้บริการงานในสำนักวิทยบริการฯ ARIT@PCRU ช่วง WFH 11 เม.ย. 2563 3294 งานบริการคอมพิวเตอร์
18 การเปลี่ยนภาษา Microsoft Teams 2 เม.ย. 2563 3299 งานบริการคอมพิวเตอร์
19 คู่มือการใช้งานบริการ Microsoft Teams PCRU 2 เม.ย. 2563 3298 งานบริการคอมพิวเตอร์
20 วิธีติดตั้งโปรแกรม TeamViewer 11 ก.ย. 2562 3294 งานบริการคอมพิวเตอร์
21 บริการซอฟต์แวร์ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching 22 ส.ค. 2562 3390 งานบริการคอมพิวเตอร์
22 การติดตั้งฟอนต์ราชการ TH Sarabun PSK 21 ส.ค. 2562 3305 งานบริการคอมพิวเตอร์
23 บริการ Microsoft Office 365 25 ก.ค. 2562 3325 งานบริการคอมพิวเตอร์
24 การลงทะเบียน Key Windows10 24 ก.ค. 2562 3301 งานบริการคอมพิวเตอร์
25 บริการพื้นที่ Web Hosting 10 ก.ค. 2562 3300 งานบริการคอมพิวเตอร์
26 บริการข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด 4 ก.ค. 2562 3297 งานบริการคอมพิวเตอร์
27 บริการหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4 ก.ค. 2562 3294 งานบริการคอมพิวเตอร์
28 บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นอินเทอร์เน็ต 4 ก.ค. 2562 3292 งานบริการคอมพิวเตอร์
29 บริการ eduroam มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 4 ก.ค. 2562 3303 งานบริการคอมพิวเตอร์
30 บริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือน PCRU VPN 4 ก.ค. 2562 3330 งานบริการคอมพิวเตอร์
31 บริการระบบห้องบริการศูนย์ข้อมูลส่วนกลางมหาวิทยาลัย PCRU DATA CENTER 4 ก.ค. 2562 3295 งานบริการคอมพิวเตอร์
32 บริการซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ภายใน 4 ก.ค. 2562 3298 งานบริการคอมพิวเตอร์
33 บริการ E-Mail Google Apps for Education 3 ก.ค. 2562 3296 งานบริการคอมพิวเตอร์
34 บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 3 ก.ค. 2562 3303 งานบริการคอมพิวเตอร์