ลำดับ ชื่อบริการ วันที่โพส ผู้ชม ผู้โพส
1 Windows11 คีย์บอร์ด พิมพ์ @ ไม่ได้ 3 พ.ย. 2565 53 งานบริการคอมพิวเตอร์
2 อัปเกรด Windows 10 Home เป็น Windows 10 Pro 31 ต.ค. 2565 78 งานบริการคอมพิวเตอร์
3 Google Scholar 20 ก.ย. 2565 102 งานบริการคอมพิวเตอร์
4 แชร์ปริ้นเตอร์แล้ว error 11b windows10 และ windows11 26 ส.ค. 2565 103 งานบริการคอมพิวเตอร์
5 การเข้าร่วมประชุม Teams ผ่านโทรศัพท์มือถือ 19 ส.ค. 2565 90 งานบริการคอมพิวเตอร์
6 บริการ e-mail มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 6 มิ.ย. 2565 2658 งานบริการคอมพิวเตอร์
7 คุกกี้คืออะไร 1 มิ.ย. 2565 466 งานบริการคอมพิวเตอร์
8 คู่มือเปลี่ยนรหัสผ่าน Gmail @pcru.ac.th 22 มี.ค. 2565 218 งานบริการคอมพิวเตอร์
9 คู่มือเปลี่ยนรหัสผ่าน E-Mail Office365 22 มี.ค. 2565 195 งานบริการคอมพิวเตอร์
10 คู่มือการใช้ Mover สำหรับการโอนย้ายข้อมูล 21 ม.ค. 2565 930 งานบริการคอมพิวเตอร์
11 การเปิดห้องประชุมด้วย MS Teams 19 ม.ค. 2565 226 งานบริการคอมพิวเตอร์
12 วีดีโออบรมการใช้งาน Microsoft Teams 30 ก.ค. 2564 3538 งานบริการคอมพิวเตอร์
13 ครม.อนุมัติฟอนต์พระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” เป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย 8 ก.ค. 2564 3426 งานบริการคอมพิวเตอร์
14 การใช้งาน Google Drive 2 ก.ย. 2563 3417 งานบริการคอมพิวเตอร์
15 การใช้งาน Microsoft One Drive 2 ก.ย. 2563 3417 งานบริการคอมพิวเตอร์
16 การใช้งาน Google Classroom 2 ก.ย. 2563 3400 งานบริการคอมพิวเตอร์
17 การประชุมออนไลน์ด้วย Messenger Rooms 2 ก.ย. 2563 3408 งานบริการคอมพิวเตอร์
18 การอัพโหลดวีดีโอขึ้น Youtube channel 2 ก.ย. 2563 3390 งานบริการคอมพิวเตอร์
19 การใช้งานโปรแกรม Ocam บันทึกวีดีโอการสอน 2 ก.ย. 2563 3388 งานบริการคอมพิวเตอร์
20 การใช้งานโปรแกรม Powerpoint บันทึกการสอน 2 ก.ย. 2563 3392 งานบริการคอมพิวเตอร์
21 การใช้งาน OBS 2 ก.ย. 2563 3411 งานบริการคอมพิวเตอร์
22 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Zoom 2 ก.ย. 2563 3387 งานบริการคอมพิวเตอร์
23 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Line 2 ก.ย. 2563 3411 งานบริการคอมพิวเตอร์
24 แนวการใช้บริการงานในสำนักวิทยบริการฯ ARIT@PCRU ช่วง WFH 11 เม.ย. 2563 3395 งานบริการคอมพิวเตอร์
25 การเปลี่ยนภาษา Microsoft Teams 2 เม.ย. 2563 3386 งานบริการคอมพิวเตอร์
26 คู่มือการใช้งานบริการ Microsoft Teams PCRU 2 เม.ย. 2563 3396 งานบริการคอมพิวเตอร์
27 วิธีติดตั้งโปรแกรม TeamViewer 11 ก.ย. 2562 3394 งานบริการคอมพิวเตอร์
28 บริการซอฟต์แวร์ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching 22 ส.ค. 2562 3713 งานบริการคอมพิวเตอร์
29 การติดตั้งฟอนต์ราชการ TH Sarabun PSK 21 ส.ค. 2562 3407 งานบริการคอมพิวเตอร์
30 บริการ Office 365 บนเว็บไซต์ 25 ก.ค. 2562 4045 งานบริการคอมพิวเตอร์
31 การลงทะเบียน Key Windows10 24 ก.ค. 2562 3393 งานบริการคอมพิวเตอร์
32 บริการพื้นที่ Web Hosting 10 ก.ค. 2562 3392 งานบริการคอมพิวเตอร์
33 บริการข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด 4 ก.ค. 2562 3394 งานบริการคอมพิวเตอร์
34 บริการหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4 ก.ค. 2562 3382 งานบริการคอมพิวเตอร์
35 บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นอินเทอร์เน็ต 4 ก.ค. 2562 3387 งานบริการคอมพิวเตอร์
36 บริการ eduroam มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 4 ก.ค. 2562 3494 งานบริการคอมพิวเตอร์
37 บริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือน PCRU VPN 4 ก.ค. 2562 3602 งานบริการคอมพิวเตอร์
38 บริการระบบห้องบริการศูนย์ข้อมูลส่วนกลางมหาวิทยาลัย PCRU DATA CENTER 4 ก.ค. 2562 3381 งานบริการคอมพิวเตอร์
39 บริการซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ภายใน 4 ก.ค. 2562 3389 งานบริการคอมพิวเตอร์
40 บริการ E-Mail Google Workspace for Education 3 ก.ค. 2562 3831 งานบริการคอมพิวเตอร์
41 บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 3 ก.ค. 2562 3670 งานบริการคอมพิวเตอร์