ลำดับ ชื่อบริการ วันที่โพส ผู้ชม ผู้โพส
1 Google Scholar 20 ก.ย. 2565 27 งานบริการคอมพิวเตอร์
2 แชร์ปริ้นเตอร์แล้ว error 11b windows10 และ windows11 26 ส.ค. 2565 24 งานบริการคอมพิวเตอร์
3 การเข้าร่วมประชุม Teams ผ่านโทรศัพท์มือถือ 19 ส.ค. 2565 34 งานบริการคอมพิวเตอร์
4 บริการ e-mail มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 6 มิ.ย. 2565 2214 งานบริการคอมพิวเตอร์
5 คุกกี้คืออะไร 1 มิ.ย. 2565 263 งานบริการคอมพิวเตอร์
6 คู่มือเปลี่ยนรหัสผ่าน Gmail @pcru.ac.th 22 มี.ค. 2565 133 งานบริการคอมพิวเตอร์
7 คู่มือเปลี่ยนรหัสผ่าน E-Mail Office365 22 มี.ค. 2565 132 งานบริการคอมพิวเตอร์
8 คู่มือการใช้ Mover สำหรับการโอนย้ายข้อมูล 21 ม.ค. 2565 811 งานบริการคอมพิวเตอร์
9 การเปิดห้องประชุมด้วย MS Teams 19 ม.ค. 2565 158 งานบริการคอมพิวเตอร์
10 วีดีโออบรมการใช้งาน Microsoft Teams 30 ก.ค. 2564 3447 งานบริการคอมพิวเตอร์
11 ครม.อนุมัติฟอนต์พระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” เป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย 8 ก.ค. 2564 3365 งานบริการคอมพิวเตอร์
12 การใช้งาน Google Drive 2 ก.ย. 2563 3369 งานบริการคอมพิวเตอร์
13 การใช้งาน Microsoft One Drive 2 ก.ย. 2563 3372 งานบริการคอมพิวเตอร์
14 การใช้งาน Google Classroom 2 ก.ย. 2563 3352 งานบริการคอมพิวเตอร์
15 การประชุมออนไลน์ด้วย Messenger Rooms 2 ก.ย. 2563 3346 งานบริการคอมพิวเตอร์
16 การอัพโหลดวีดีโอขึ้น Youtube channel 2 ก.ย. 2563 3339 งานบริการคอมพิวเตอร์
17 การใช้งานโปรแกรม Ocam บันทึกวีดีโอการสอน 2 ก.ย. 2563 3344 งานบริการคอมพิวเตอร์
18 การใช้งานโปรแกรม Powerpoint บันทึกการสอน 2 ก.ย. 2563 3340 งานบริการคอมพิวเตอร์
19 การใช้งาน OBS 2 ก.ย. 2563 3355 งานบริการคอมพิวเตอร์
20 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Zoom 2 ก.ย. 2563 3340 งานบริการคอมพิวเตอร์
21 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Line 2 ก.ย. 2563 3353 งานบริการคอมพิวเตอร์
22 แนวการใช้บริการงานในสำนักวิทยบริการฯ ARIT@PCRU ช่วง WFH 11 เม.ย. 2563 3341 งานบริการคอมพิวเตอร์
23 การเปลี่ยนภาษา Microsoft Teams 2 เม.ย. 2563 3338 งานบริการคอมพิวเตอร์
24 คู่มือการใช้งานบริการ Microsoft Teams PCRU 2 เม.ย. 2563 3342 งานบริการคอมพิวเตอร์
25 วิธีติดตั้งโปรแกรม TeamViewer 11 ก.ย. 2562 3340 งานบริการคอมพิวเตอร์
26 บริการซอฟต์แวร์ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching 22 ส.ค. 2562 3584 งานบริการคอมพิวเตอร์
27 การติดตั้งฟอนต์ราชการ TH Sarabun PSK 21 ส.ค. 2562 3353 งานบริการคอมพิวเตอร์
28 บริการ Office 365 บนเว็บไซต์ 25 ก.ค. 2562 3793 งานบริการคอมพิวเตอร์
29 การลงทะเบียน Key Windows10 24 ก.ค. 2562 3343 งานบริการคอมพิวเตอร์
30 บริการพื้นที่ Web Hosting 10 ก.ค. 2562 3344 งานบริการคอมพิวเตอร์
31 บริการข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด 4 ก.ค. 2562 3341 งานบริการคอมพิวเตอร์
32 บริการหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4 ก.ค. 2562 3334 งานบริการคอมพิวเตอร์
33 บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นอินเทอร์เน็ต 4 ก.ค. 2562 3335 งานบริการคอมพิวเตอร์
34 บริการ eduroam มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 4 ก.ค. 2562 3433 งานบริการคอมพิวเตอร์
35 บริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือน PCRU VPN 4 ก.ค. 2562 3474 งานบริการคอมพิวเตอร์
36 บริการระบบห้องบริการศูนย์ข้อมูลส่วนกลางมหาวิทยาลัย PCRU DATA CENTER 4 ก.ค. 2562 3336 งานบริการคอมพิวเตอร์
37 บริการซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ภายใน 4 ก.ค. 2562 3341 งานบริการคอมพิวเตอร์
38 บริการ E-Mail Google Workspace for Education 3 ก.ค. 2562 3691 งานบริการคอมพิวเตอร์
39 บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 3 ก.ค. 2562 3528 งานบริการคอมพิวเตอร์