ลำดับ ชื่อบริการ วันที่โพส ผู้ชม ผู้โพส
1 แก้ไข ไฟล์ PDF ด้วย Canva 7 มิ.ย. 2567 16 งานบริการคอมพิวเตอร์
2 โครงการอบรม Open Source 23 พ.ค. 2567 93 งานบริการคอมพิวเตอร์
3 การรวมชื่อ สกุลใน excel 10 พ.ค. 2567 29 งานบริการคอมพิวเตอร์
4 การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Wordpress เพื่อเผยแพร่ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 10 พ.ค. 2567 1164 งานบริการคอมพิวเตอร์
5 ขั้นตอนการจองห้องปฏิบัติการฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 24 เม.ย. 2567 44 งานบริการคอมพิวเตอร์
6 คนใช้มือถือ Samsung ต้องรู้ ... เพิ่มความปลอดภัยจากมิจฉาชีพ 21 มี.ค. 2567 494 งานบริการคอมพิวเตอร์
7 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดอันดับเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 19 มี.ค. 2567 193 งานบริการคอมพิวเตอร์
8 เตือนภัย...กลโกงมิจฉาชีพออนไลน์ 12 มี.ค. 2567 214 งานบริการคอมพิวเตอร์
9 แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการซ่อมบำรุง งานบริการคอมพิวเตอร์ 23 ม.ค. 2567 156 งานบริการคอมพิวเตอร์
10 วิธีปิดและถอนการอัปเดท Windows 27 ก.ค. 2566 614 งานบริการคอมพิวเตอร์
11 ทำเนียบนักศึกษาฝึกงาน 2 มิ.ย. 2566 320 งานบริการคอมพิวเตอร์
12 Windows ชื่อไดร์ฟหาย เปิดดูไฟล์ ไม่ได้ 2 พ.ค. 2566 284 งานบริการคอมพิวเตอร์
13 การแชร์เครื่องพิมพ์เอกสารหรือปริ้นเตอร์ 22 ก.พ. 2566 17634 งานบริการคอมพิวเตอร์
14 Windows11 คีย์บอร์ด พิมพ์ @ ไม่ได้ 3 พ.ย. 2565 562 งานบริการคอมพิวเตอร์
15 อัปเกรด Windows 10 Home เป็น Windows 10 Pro 31 ต.ค. 2565 1705 งานบริการคอมพิวเตอร์
16 Google Scholar 20 ก.ย. 2565 1411 งานบริการคอมพิวเตอร์
17 การแชร์ปริ้น windows10 และ windows11 26 ส.ค. 2565 2999 งานบริการคอมพิวเตอร์
18 การเข้าร่วมประชุม Teams ผ่านโทรศัพท์มือถือ 19 ส.ค. 2565 580 งานบริการคอมพิวเตอร์
19 บริการอีเมลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 6 มิ.ย. 2565 9890 งานบริการคอมพิวเตอร์
20 คุกกี้คืออะไร 1 มิ.ย. 2565 2188 งานบริการคอมพิวเตอร์
21 คู่มือเปลี่ยนรหัสผ่าน Gmail @pcru.ac.th 22 มี.ค. 2565 991 งานบริการคอมพิวเตอร์
22 คู่มือเปลี่ยนรหัสผ่าน E-Mail Office365 22 มี.ค. 2565 819 งานบริการคอมพิวเตอร์
23 คู่มือการใช้ Mover สำหรับการโอนย้ายข้อมูล 21 ม.ค. 2565 1966 งานบริการคอมพิวเตอร์
24 การเปิดห้องประชุมด้วย MS Teams 19 ม.ค. 2565 5863 งานบริการคอมพิวเตอร์
25 วีดีโออบรมการใช้งาน Microsoft Teams 30 ก.ค. 2564 4078 งานบริการคอมพิวเตอร์
26 ครม.อนุมัติฟอนต์พระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” เป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย 8 ก.ค. 2564 3907 งานบริการคอมพิวเตอร์
27 การใช้งาน Google Drive 2 ก.ย. 2563 3880 งานบริการคอมพิวเตอร์
28 การใช้งาน Microsoft One Drive 2 ก.ย. 2563 3997 งานบริการคอมพิวเตอร์
29 การใช้งาน Google Classroom 2 ก.ย. 2563 3901 งานบริการคอมพิวเตอร์
30 การประชุมออนไลน์ด้วย Messenger Rooms 2 ก.ย. 2563 3886 งานบริการคอมพิวเตอร์
31 การอัพโหลดวีดีโอขึ้น Youtube channel 2 ก.ย. 2563 3879 งานบริการคอมพิวเตอร์
32 การใช้งานโปรแกรม Ocam บันทึกวีดีโอการสอน 2 ก.ย. 2563 3898 งานบริการคอมพิวเตอร์
33 การใช้งานโปรแกรม Powerpoint บันทึกการสอน 2 ก.ย. 2563 3983 งานบริการคอมพิวเตอร์
34 การใช้งาน OBS 2 ก.ย. 2563 9064 งานบริการคอมพิวเตอร์
35 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Zoom 2 ก.ย. 2563 3868 งานบริการคอมพิวเตอร์
36 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Line 2 ก.ย. 2563 4057 งานบริการคอมพิวเตอร์
37 แนวการใช้บริการงานในสำนักวิทยบริการฯ ARIT@PCRU ช่วง WFH 11 เม.ย. 2563 3860 งานบริการคอมพิวเตอร์
38 การเปลี่ยนภาษา Microsoft Teams 2 เม.ย. 2563 3862 งานบริการคอมพิวเตอร์
39 คู่มือการใช้งานบริการ Microsoft Teams PCRU 2 เม.ย. 2563 3883 งานบริการคอมพิวเตอร์
40 วิธีติดตั้งโปรแกรม TeamViewer 11 ก.ย. 2562 3866 งานบริการคอมพิวเตอร์
41 บริการซอฟต์แวร์ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching 22 ส.ค. 2562 4598 งานบริการคอมพิวเตอร์
42 ฟอนต์ไทยสารบัญ TH Sarabun PSK 21 ส.ค. 2562 17913 งานบริการคอมพิวเตอร์
43 บริการ Office 365 บนเว็บไซต์ 25 ก.ค. 2562 7289 งานบริการคอมพิวเตอร์
44 การลงทะเบียน Key Windows10 24 ก.ค. 2562 4137 งานบริการคอมพิวเตอร์
45 บริการพื้นที่ Web Hosting 10 ก.ค. 2562 3931 งานบริการคอมพิวเตอร์
46 บริการข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด 4 ก.ค. 2562 3882 งานบริการคอมพิวเตอร์
47 บริการหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4 ก.ค. 2562 3898 งานบริการคอมพิวเตอร์
48 บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นอินเทอร์เน็ต 4 ก.ค. 2562 3844 งานบริการคอมพิวเตอร์
49 บริการ eduroam มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 4 ก.ค. 2562 4234 งานบริการคอมพิวเตอร์
50 บริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือน PCRU VPN 4 ก.ค. 2562 5895 งานบริการคอมพิวเตอร์
51 บริการระบบห้องบริการศูนย์ข้อมูลส่วนกลางมหาวิทยาลัย PCRU DATA CENTER 4 ก.ค. 2562 4320 งานบริการคอมพิวเตอร์
52 บริการซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ภายใน 4 ก.ค. 2562 4046 งานบริการคอมพิวเตอร์
53 บริการ E-Mail Google Workspace for Education 3 ก.ค. 2562 5149 งานบริการคอมพิวเตอร์
54 นโยบายการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และการใช้บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 3 ก.ค. 2562 5175 งานบริการคอมพิวเตอร์