ลำดับ ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้ชม วันที่โพส
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress 1129 1 พ.ค. 2567
2 ขอเชิญชวนสมาชิกหอสมุดกลาง ตรวจสอบข้อมูล การยืม-คืน และรายการค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศ 129 19 มี.ค. 2567
3 ขยายเวลาเปิดบริการถึง 1 ทุ่ม 108 9 ก.พ. 2567
4 รับสมัครเข้าร่วมการอบรมและประเมินทักษะด้านดิจิทัล Digital Literacy รุ่นที่ 3 786 22 ม.ค. 2567
5 การอบรมและประเมินทักษะด้านดิจิทัล Digital Literacy ฟรี 447 2 ม.ค. 2567
6 ขอเชิญแนะนำหนังสือและ e-Book เข้าห้องสมุด ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม ถึง 19 มกราคม 2567 302 20 ธ.ค. 2566
7 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 329 30 พ.ย. 2566
8 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการบรรยายพิเศษ 671 20 พ.ย. 2566
9 ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังการบรรยาย นวัตกรรมดิจิทัล ภายใต้งานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ “Think Global Work Local : พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล” 1225 20 พ.ย. 2566
10 โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Smart University หรือ Smart City 136 8 พ.ย. 2566
11 นโยบายในการป้องกันการทุจริต No Gift Policy 345 27 ก.ย. 2566
12 อัพเดทหนังสือใหม่ และน่าสนใจ ประจำเดือนกันยายน 2566 531 23 ก.ย. 2566
13 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับนายจำรัส ด้วงดี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบรรณารักษ์ ชำนาญการ 256 19 ก.ย. 2566
14 โครงการอบรมการทำผ้าพิมพ์ลายจากใบไม้ (Eco Print)และส่งเสริมการขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 991 18 ก.ย. 2566
15 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้การรับรอง CompTIA Security ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ 164 6 ก.ย. 2566
16 อัพเดทหนังสือใหม่ และน่าสนใจ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 320 25 ส.ค. 2566
17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์, ฐานข้อมูล e-Book และ Web Opac 1798 23 ส.ค. 2566
18 book Delivery 656 22 ส.ค. 2566
19 ACM Digital Library ฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 708 17 ส.ค. 2566
20 รวมแหล่งฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ thaiLIS 642 16 ส.ค. 2566
21 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์และตอบคำถามเพื่อรับประกาศนียบัตร 558 26 ก.ค. 2566
22 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้การรับรอง CompTIA Security ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ 201 2 พ.ค. 2566
23 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้การรับรอง CompTIA Security ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ 176 2 พ.ค. 2566
24 โปรแกรมวิเคราะห์ทางการวัดผล วิจัยและเลือกใช้สถิติ 398 1 พ.ค. 2566
25 การสร้าง Sticker Line ด้วย Line Creators Market 470 28 มี.ค. 2566
26 เทคโนโลยีดิจิทัลกับการเกษตรยุคใหม่ 388 28 มี.ค. 2566
27 การสร้างชั้นเรียน ให้ Interactive ด้วย Class Point 480 28 มี.ค. 2566
28 หลักสูตร Metaverse พลิกโฉมโลกเสมือนจริง 490 22 มี.ค. 2566
29 หนังสือใหม่ ประจำเดือนมีนาคม 2566 726 9 มี.ค. 2566
30 แจ้งปิดปรับปรุงระบบบริการ ยืม-คืน อัตโนมัติ และเว็บไซต์ OPAC 474 6 ก.พ. 2566
31 ร่วมตอบแบบประเมิน ความพึงพอใจต่อการบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสารสนเทศ 552 20 ม.ค. 2566
32 ขอเชิญแนะนำหนังสือและ e-Book เข้าหอสมุดกลาง 733 10 พ.ย. 2565
33 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรการห้ามมิให้ติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์สำหรับครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 744 25 ต.ค. 2565
34 ประชาสัมพันธ์ งดใช้อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศชั่วคราว 497 21 ต.ค. 2565
35 Google Scholar 1601 20 ก.ย. 2565
36 ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต 563 16 ก.ย. 2565
37 โครงการ การป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น 678 29 ส.ค. 2565
38 ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัสนันทน์  ตรีนันทรัตน์ 544 19 ส.ค. 2565
39 ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐินาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์ 546 19 ส.ค. 2565
40 การปรับปรุงอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ระบบเครือข่าย (Firewall) 568 9 ส.ค. 2565
41 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Google Workspace และ Microsoft 365 สำหรับนักศึกษา 1496 1 ก.ค. 2565
42 ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแนะนำการใช้ห้องสมุด 590 29 มิ.ย. 2565
43 บริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4889 6 มิ.ย. 2565
44 PDPA (Personal Data Protection Act) หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองส่วนบุคคล 1138 31 พ.ค. 2565
45 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดทำสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” 620 11 พ.ค. 2565
46 แจ้งปิดระบบอินเทอร์เน็ตและระบบโทรศัพท์ 550 11 พ.ค. 2565
47 ประกาศปิดสำนักชั่วคราว 619 5 เม.ย. 2565
48 แจ้งเตือนนโยบายการปรับเปลี่ยนการให้บริการพื้นที่ google 2973 4 เม.ย. 2565
49 ขอเชิญลงทะเบียนใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (Mail Go Thai 2587 4 เม.ย. 2565
50 แจ้งปิดสำนักวิทยบริ​การ​ชั่วคราว​ เนื่องจากสถานการณ์​ covid-19​ 621 23 ก.พ. 2565
51 การจัดทำสมรรถนะของพนักงาน มหาลัย สายปฏิบัติการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 642 15 มี.ค. 2565
52 วีดีโอสอนการประชุมออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams 1179 17 ก.พ. 2565
53 บัญชีอีเมล์ของ Google  เริ่มจำกัดพื้นที่ Google Drive เหลือเพียง 15GB  ภายในเดือน ตุลาคม 2565 940 21 ม.ค. 2565
54 ประกาศ ยกเลิก google meet 891 6 ม.ค. 2565
55 อบรม หลักสูตร การสืบค้นสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษา 19576 26 พ.ย. 2564
56 บริการ office365 สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาฟรี 20144 25 พ.ย. 2564
57 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม AR VR MR และ 3D ในระดับเบื้องต้น 19525 15 พ.ย. 2564
58 บริการ Google Workspace for Education 19929 1 พ.ย. 2564
59 เรียญเชิญอาจารย์​ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่องการใช้งาน Office365 และ Microsoft Teams เพื่อใช้ในการเรียนและการปฏิบัติงาน 19544 15 ก.ค. 2564
60 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง การใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ 19650 15 ก.ค. 2564
61 ขอเชิญอาจารย์​ เจ้าหน้าที่ทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่องการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับผู้สอน 19521 12 ก.ค. 2564
62 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง การใช้งานระบบประเมิน ผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 19484 10 ก.ค. 2564
63 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “#การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย #Googleclassroom และ #Microsoftteams” 19483 8 ก.ค. 2563
64 ระบบลงชื่อ เข้า-ออก ปฏิบัติราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 19450 26 มี.ค. 2563
65 การสร้างข้อสอบด้วยGoogleForm 19454 19 มี.ค. 2563
66 บริการจองห้องสอนสดออนไลน์(Live) 19466 19 มี.ค. 2563
67 เชิญชวน ประดิษฐ์หน้ากากอนามัยไว้ใช้กันนะคะ 19464 10 มี.ค. 2563
68 ป้องกันตนเองจากไวรัส Covid-19 19481 3 มี.ค. 2563
69 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร 19463 21 ก.พ. 2563
70 แนะนำและคัดเลือกหนังสือ และ e-Book เข้าห้องสมุดหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 19484 13 ก.พ. 2563
71 ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลกับกิจกรรม การประหยัดด้านพลังงานไฟฟ้า 19526 7 ก.พ. 2563
72 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล แชร์ไอเดีย ลดขยะในชีวิตประจำวัน 19450 7 ก.พ. 2563
73 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล แชร์ไอเดีย ลดขยะในชีวิตประจำวัน 19467 7 ก.พ. 2563
74 แชร์ไอเดีย ลดขยะในชีวิตประจำวัน 19476 30 ม.ค. 2563
75 โครงการเสริมสร้างความรู้หลักสูตร “นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” 19457 24 พ.ค. 2561
76 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) มาใช้ให้เกิดมาตรฐานทักษะความเข้าใจในการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตประจำวัน ด้วย Google Apps for Education” 19736 26 ม.ค. 2561
77 ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน แนะนำรายชื่อหนังสือเข้าห้องสมุดกลาง 19481 16 ต.ค. 2560
78 ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ใช้งาน Google Apps for Education 19554 12 ต.ค. 2560
79 ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว 19436 9 มิ.ย. 2560
80 โครงการเผยแพร่สื่อ eDLTV และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 19469 5 เม.ย. 2560
81 โครงการส่งเสริมเส้นทางสร้างอาชีพ ภายใต้โครงการห้องสมุดมีชีวิต กับ"กิจกรรม ประดิษฐ์พวงกุญแจจากผ้า" 19560 22 ส.ค. 2559
82 ขอแสดงความยินดีผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักฯ 19509 31 มี.ค. 2559
83 ขอเชิญชวนเข้าร่วมเปิดพิธีรับมอบและเปิดห้องสมุดดิจิตอลสร้างสุข 19450 24 มี.ค. 2559
84 เครื่องพิมพ์ไวนิลเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 7 มีค. 59 19448 23 มี.ค. 2559
85 ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการห้องสมุุดมีชีวิตโครงการอนุรักษ์เเละสืบสานประเพณีลอยกระทง : เรื่องเล่าจากพระจันทร์ 19448 13 พ.ย. 2558
86 ขอเรียนเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบส่งเกรดออนไลน์และระบบประเมินออนไลน์ 19459 13 พ.ย. 2558
87 ขอเชิญชวนเข้าใช้บริการ e-book (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์) 19454 10 ก.ย. 2558
88 การประเมินผลการบริหารงาน 19433 5 ส.ค. 2558
89 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)” 19506 21 ก.ค. 2558
90 เชิญให้เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การติดตั้งระบบเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการใช้สื่อ eDLTV" ตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 25 พ.ค.2558 19477 26 พ.ค. 2558
91 รายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2558 19490 22 พ.ค. 2558
92 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นเจ้าภาพจัดงานสภากาแฟ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ 19446 21 พ.ค. 2558
93 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พบปะสายงานหอสมุดกลาง 19441 20 พ.ค. 2558
94 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พบปะสายงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย 19456 19 พ.ค. 2558
95 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พบปะสายงานบริหารและธุรการ 19439 18 พ.ค. 2558
96 งานรื่นเริงวันสงกรานต์เพื่อสืบสานประเพณี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ วันที่ 17 เมษายน 2558 19481 18 เม.ย. 2558
97 วันสงกรานต์สืบสานประเพณีวัฒนธรรม 19450 23 มี.ค. 2558
98 โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัย 19442 21 เม.ย. 2557
99 โครงการบริการวิชาการเรื่อง การสร้างเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน 19435 17 มี.ค. 2557
100 พระราชทานเข็มพระนาม สธ. 19446 28 ก.พ. 2557
101 กิจกรรม 19428 12 ก.พ. 2557
102 พิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชนและประมวลผลการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 19460 27 ม.ค. 2557
103 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 35 และการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 15 "เมืองมะขามหวานเกมส์" ประจำปี 2557 19468 25 ม.ค. 2557
104 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบ E-Learning 19418 13 ม.ค. 2557
105 ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 19414 6 ธ.ค. 2556
106 ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 19402 6 ธ.ค. 2556
107 ประชาสัมพันธ์ 19396 6 ธ.ค. 2556
108 ประชาสัมพันธ์ ระบบเครือข่ายเสมือน PCRU SSL VPN 19410 25 ก.ย. 2556
109 โครงงการอบรมการใช้งาน Microsoft Office2013 วันที่ 15 สิงหาคม 2556 19426 15 ส.ค. 2556
110 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอดและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e-learning (eDL-square) ในระดับประถมศึกษา วันที่ 14 สิงหาคม 2556 19436 14 ส.ค. 2556
111 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด สื่อการเรียนการสอน บนระบบ e-Leraning (eDL-Square) 19406 13 ส.ค. 2556
112 โครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e-Learning (eDL - Square)" 19399 3 ส.ค. 2556
113 โครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศและการออกแบบเบื้องต้น ปีการศึกษา 2556" วันที่ 30-31 กรกฎาคม และ1 สิงหาคม 2556 19423 2 ส.ค. 2556
114 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ : การวิเคราะห์หมวดหมู่ระบบทศนิยมของดิวอี้ " วันที่ 1 สิงหาคม 2556 19400 2 ส.ค. 2556
115 ประกันคุณภาพสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 8 ก.ค. 2556 19559 8 ก.ค. 2556
116 งาน “บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2013” (Books & IT Fair 2013) ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2556 19407 5 ก.ค. 2556
117 สำนักวิทยบริการฯ จัดฝึกอบรมความรู้แก่ท้องถิ่นฟรี หลักสูตร “การสร้างเว็บไซด์ด้วย Joomla (Work Shop Training)” ปีการศึกษา 2556 19432 3 ก.ค. 2556
118 กำหนดการจัดงาน “บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2013” (Books & IT Fair 2013) ระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 19449 29 มิ.ย. 2556
119 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบูรณ์ เดินทางศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2556 19430 31 พ.ค. 2556
120 ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2556 19532 29 มี.ค. 2556
121 ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รับสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2 /2556 19419 4 มี.ค. 2556
122 ประกาศผลการหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 19472 2 มี.ค. 2556
123 ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว 19414 23 ก.พ. 2556
124 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 19410 23 ก.พ. 2556
125 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาในการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 19523 14 ก.พ. 2556
126 รายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งงตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2556 19410 13 ก.พ. 2556
127 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2556 19421 28 ม.ค. 2556
128 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 19409 8 ม.ค. 2556
129 ทำบุญปีใหม่และทำบุญขึ้นบ้านใหม่ สำนักวิทยบริการแะเทคโนโลยีสารสนเทศ 19426 6 ม.ค. 2556
130 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 19396 6 ม.ค. 2556
131 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2555 18946 6 ม.ค. 2556