รายงานสถิติ Backlink & Google Scholar

 18 พ.ค. 2566 / ปนัดดา วงศ์โสม / 298

รายงานสถิติ Backlink ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 1. รายงานสถิติ Backlink ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เดือนตุลาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566
 2. รายงานสถิติ Backlink หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์ เดือนเมษายน 2566
 3. รายงานสถิติ Backlink หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์ เดือนพฤษภาคม 2566
 4. รายงานสถิติ Backlink หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์ เดือนมิถุนายน 2566
 5. รายงานสถิติ Backlink หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์ เดือนกรกฎาคม 2566
 6. รายงานสถิติ Backlink หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์ เดือนสิงหาคม 2566
 7. รายงานสถิติ Backlink หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์ เดือนกันยายน 2566
 8. รายงานสถิติ Backlink หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์ เดือนตุลาคม 2566
 9. รายงานสถิติ Backlink หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์ เดือนพฤศจิกายน 2566

 

รายงานสถิติ Google Scholar ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 1. รายงานจำนวน Google Scholar ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เดือน ต.ค.2565 - ก.พ.2566
 2. รายงานสถิติ Google Scholar มหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์ เดือนเมษายน 2566
 3. รายงานสถิติ Google Scholar มหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์ เดือนพฤษภาคม 2566
 4. รายงานสถิติ Google Scholar มหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์ เดือนมิถุนายน 2566
 5. รายงานสถิติ Google Scholar มหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์ เดือนกรกฎาคม 2566
 6. รายงานสถิติ Google Scholar มหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์ เดือนสิงหาคม 2566
 7. รายงานสถิติ Google Scholar มหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์ เดือนกันยายน 2566
 8. รายงานสถิติ Google Scholar มหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์ เดือนตุลาคม 2566
 9. รายงานสถิติ Google Scholar มหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์ เดือนพฤศจิกายน 2566