การพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว

วันที่โพส 11 มิ.ย. 2561 ผู้ชม 257


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ รองผู้อำนวยการฝ่ายงานหอสมุดกลาง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์