การประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง

วันที่โพส 11 มิ.ย. 2561 ผู้ชม 260


วันที่ 30 มกราคม 2561 อาจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้ง 8 ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสลุงคำ อาคาร 39 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่ง ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและงานวิชาการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น