โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้เรื่อง การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนน สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่โพส 11 มิ.ย. 2561 ผู้ชม 392


วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้เรื่อง "การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนน สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ" โดยมีอาจารย์อนุพงษ์ สุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการ เป็นประธาน