การอบรมหลักสูตร การใช้บริการ Line Bot สำหรับหอสมุด รุ่นที่ 1

วันที่โพส 11 มิ.ย. 2561 ผู้ชม 405


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ส่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร การใช้บริการ Line Bot สำหรับหอสมุด รุ่นที่ 1 จำนวน 3 ท่าน (1)นายชัยมงคล แก้วสี (2)นายหรรษธร ขวัญหอม (3) นายอภิรักษ์ อุ่นดี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ IT มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับบริษัท วันซอฟต์ แอนด์ โอเอ จำกัด เพื่อนำ Line Bot มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการกับผู้รับบริการจำนวนมาก เพื่อช่วยลดจำนวนบุคลากรและงานหลายๆ อย่าง ตัวอย่างเช่น การนำเอา Line Bot มาช่วยในการให้บริการบัณฑิต และประชาสัมพันธ์ในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย การบริการโฆษณาประชาสัมพันธข่าวสาร ข้อมูลและบริการต่่าง ๆ ขององค์กรได้เป็นอย่างดี หรือการให้บริการเกี่ยวกับการซื้อหรือขายบริการ ในด้านต่าง ๆ เป็นต้น