การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่3/2561

วันที่โพส 11 มิ.ย. 2561 ผู้ชม 382


วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 13.00น. ผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่3/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์