สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 2561 สำนักวิทยบริการฯ

วันที่โพส 11 มิ.ย. 2561 ผู้ชม 345


วันที่ 9 เมษายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 2561 สำนักวิทยบริการฯ ณ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีท่านผู้อำนวยการ อาจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร และบุคลากรของสำนักเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน