โครงการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน eDLTV

วันที่โพส 11 มิ.ย. 2561 ผู้ชม 277


วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ฯ และงานบริการคอมพิวเตอร์ฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก ตามโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์