กิจกรรม 5 ส. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่โพส 11 มิ.ย. 2561 ผู้ชม 371


วันที่ 15-18 พฤษภาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานบริหารและธุรการ กำหนดจัดโครงการ "กิจกรรม 5 ส สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ" เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการทำงานของบุคลากรทุกระดับในสำนัก และเพื่อพัฒนาสถานที่ทำงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ณ สำนักวิทยบริการฯ