การประชุมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่โพส 11 มิ.ย. 2561 ผู้ชม 235


 วันที่ 30 พ.ค.61 เวลา 10.00 น. อาจารย์อนุพงษ์ สุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธาน การประชุมชี้แจ้งการจัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริการเพื่อเข้าสู่ยุค Thailand 4.0ให้กับบุคลากรภายในสำนัก