ประชุม กบม.สัญจร เดือน มิถุนายน 2561

วันที่โพส 14 มิ.ย. 2561 ผู้ชม 355


ผศ.ดร.สำราญ ท้าวเงิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ สัญจร ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.2561 เวลา 13.00 น.