โครงการอบรมการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูลสำหรับนักศึกษาและปฐมนิเทศแนะนำการใช้ห้องสมุด สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

วันที่โพส 6 ก.ค. 2561 ผู้ชม 335


โครงการอบรมการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูลสำหรับนักศึกษาและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสนเทศร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ จัดโครงการอบรมการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูลสำหรับนักศึกษาและปฐมนิเทศแนะนำการใช้ห้องสมุด สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 โดยมีกิจกรรมการเข้าฐานภาย ในวันที่ 3 และ 6 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์