การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5

วันที่โพส 18 ก.ค. 2561 ผู้ชม 362


วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ รองผู้อำนวยการฝ่ายงานหอสมุดกลาง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5 (ประจำปี 2561)ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อหารือการดำเนินงานและตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2561 และลงนามความร่วมมือเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว