โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 และกิจกรรม 5 ส(big cleaning day)

วันที่โพส 17 เม.ย. 2562 ผู้ชม 363


โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 และกิจกรรม 5 ส(big cleaning day)
******************************************************************
วันที่ 17 เมษายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 2562 และกิจกรรม 5 โดยมีกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร ผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนักงาน และบุคลากรอาวุโส รวมทั้งจัดกิจกรรม 5 ส(big cleaning day) ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณอาคารหอสมุดกลาง(อาคารบรรณราชณครินทร์)และอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมพลังสามัคคี ทำความสะอาดครั้งยิ่งใหญ่ ให้สำนักฯ มีความสวยงาม สะอาดน่าอยู่