โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน(5 ส.)

วันที่โพส 26 เม.ย. 2562 ผู้ชม 393


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน(5 ส.) เพื่อให้สถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมการทำงานสะอาด  ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตใจดี อันจะส่งผลให้มีประสิทธิภาพในกาและคุณภาพการทำงาน กิจกรรม 5 ส จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19, 29-30 เมษายน 2562