การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit Program) ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่โพส 1 พ.ค. 2562 ผู้ชม 323


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดทำการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit Program) ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ -๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒