ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปี 2560

วันที่โพส 7 มิ.ย. 2562 ผู้ชม 346


วันที่ 20 กันยายน 2561 อาจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมศรีชมภู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์