เครือข่ายการพัฒนาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง

วันที่โพส 7 มิ.ย. 2562 ผู้ชม 356


วันที่ 21 กันยายน 2561 ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่ายการพัฒนาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง (เครือข่าย B) ณ ห้องประชุมเสลา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร