ประชุมแผนแม่บทฯ ปี 62

วันที่โพส 7 มิ.ย. 2562 ผู้ชม 338


 วันที่ 19 ตุลาคม 2561 อาจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมแผนแม่บทฯ ปี 62 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์