ทำบุญขึ้นปีใหม่ 2562

วันที่โพส 7 มิ.ย. 2562 ผู้ชม 346


วันที่ 4 มกราคม 2562 ได้ทำการจัดการทำบุญปีใหม่ ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์