สวัสดีปีใหม่อธิการบดี

วันที่โพส 7 มิ.ย. 2562 ผู้ชม 345


บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารชนเทศนำกระเช้าไปมอบสวัสดีปีใหม่อธิการบดี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  มหาวิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์