อบรมการสนทนาภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐาน

วันที่โพส 7 มิ.ย. 2562 ผู้ชม 378


วันที่ 16 มกราคม 2562 ได้จัดการอบรมการสนทนาภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐาน ให้แก่เหล่าบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ