กิจกรรมการทำลูกปัดจากกระดาษ

วันที่โพส 7 มิ.ย. 2562 ผู้ชม 344


29 มกราคม 2562  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมการทำลูกปัดด้วยกระดาษ ณ บูตภายในงานกาชาดมะขามหวาน