เตรียมความพร้อมการจัดสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 8

วันที่โพส 7 มิ.ย. 2562 ผู้ชม 396


เตรียมความพร้อมการจัดสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และฟ้าใสหมอกสวย รีสอร์ท เขาค้อ โซน C อ.เข้าค้อ จ.เพชรบูรณ์