การอภิปรายร่วม เรื่อง “Disruptive Technology"

วันที่โพส 7 มิ.ย. 2562 ผู้ชม 330


วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ได้มีการอภิปรายร่วม เรื่อง “Disruptive Technology" ภายในงานสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 8