การบรรยายพิเศษ เรื่อง Green Library

วันที่โพส 7 มิ.ย. 2562 ผู้ชม 335


วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง Green Library ณ อาคารอาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ