งานเลี้ยงสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 8

วันที่โพส 7 มิ.ย. 2562 ผู้ชม 339


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 8 ณ ฟ้าใสหมอกสวย รีสอร์ท เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์