อบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินค่างาน และการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น"

วันที่โพส 7 มิ.ย. 2562 ผู้ชม 239


วันที่ 4 มีนาคม 2562 นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินค่างาน และการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประจำปี พ.ศ.2562"