การจัดการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน สมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)

วันที่โพส 7 มิ.ย. 2562 ผู้ชม 366


การจัดการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน สมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)
*******************************************
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับทางบริษัทเออาร์ไอที
จัดการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน สมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ณ ห้องบริการอินเทอร์เน็ต อาคารบรรณราชนครินทร์ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT103 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดยผู้ผ่านการสอบประเมินการจะได้รับประกาศนียบัตร IC3 Digital Literacy Certification รับรองความรู้ ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์ พื้นฐาน ประกอบด้วย ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์, ด้านโปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป และด้านเครือข่าย กับ อินเทอร์เน็ตพื้นฐาน ซึ่งเป็นทักษะที่มีความจำเป็น และเป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ประกาศนียบัตร IC3 ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นประกาศนียบัตรพื้นฐานสู่ การสอบใบประกาศนียบัตรเฉพาะด้านในระดับสูงต่อไป