สัมมนาอบรม HPE Aruba Network

วันที่โพส 10 มิ.ย. 2562 ผู้ชม 386


เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 นายวิเศษ เกตุดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายอุดมศักดิ์ ภู่พิมล นักเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมงานสัมมนาอบรม HPE Aruba Network ซึ่งจัดโดยบริษัท Hewlett Packard Enterprise ณ Wintree city Resort Chiang Mai ห้อง Convention