การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 "มะขามหวานเกมส์"

วันที่โพส 10 มิ.ย. 2562 ผู้ชม 342


การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 "มะขามหวานเกมส์"
****************************************************************************************
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับมอบหมายให้เป็นสถานที่ในการจัดตั้งเป็น ศูนย์ press CENTER และดำเนินงานฝ่ายประมวลผลการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 มะขามหวานเกมส์ ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2562 โดยมีสำนัก อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันทำงานปฎิบัติงานในการจัดเก็บผลการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ณ สนามการแข่งขัน จังหวัดเพชรบูรณ์