โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ5ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ2561-2565"

วันที่โพส 10 มิ.ย. 2562 ผู้ชม 352


วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ5ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ2561-2565"