ประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการ ITA สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่โพส 10 มิ.ย. 2562 ผู้ชม 353


นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการ ITA สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์