โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้เรื่อง "การวิเคราะห์ค่างานของบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ"

วันที่โพส 10 มิ.ย. 2562 ผู้ชม 368


วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้เรื่อง "การวิเคราะห์ค่างานของบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ" ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ