พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่โพส 10 มิ.ย. 2562 ผู้ชม 412


พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
**********************************************
วันนี้ (30 มิถุนายน 2562)เวลา 0900 น.อาจารย์ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์ รองผู้อำนวยการฯและบุลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์