สัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 34

วันที่โพส 10 มิ.ย. 2562 ผู้ชม 475


สัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 34
---------------------------------------
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 อาจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าร่วมการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ภายใต้หัวข้อ "การปรับเปลี่ยนรูปห้องหสมุด : คิดใหม่ ฟอร์มใหม่เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน" (Library Transformation:Rethink and Reform for a Sustainable Future)
เพื่อสร้างเสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และสนับสนุนแนวคิดการพัฒนาเครือข่ายของห้องสมุดให้ตอบรับยุทธศาสตร์ด้าน Knowledge and Resource Sharing (www.tlc.uni.net.th2tlc34)