การประชุมการจัดทำข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษาปีการศึกษา2562

วันที่โพส 24 มิ.ย. 2562 ผู้ชม 379


วันที่ 24 มิถุนายน 2562 อาจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมการจัดทำข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษาปีการศึกษา2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณโรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร เพื่อรับนโยบายและแนวทางการจัดทำข้อมูล และรับทราบปัญหาอุปสรรคการปรับปรุงพัฒนาฐานข้อมูลให้สอดคล้องกับฐานข้อมูลกลางของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม