เข้าร่วมโครงการอบรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัย แบบยั่งยืน

วันที่โพส 4 ก.ค. 2562 ผู้ชม 242


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดส่งบุคลากร พ่อบ้าน แม่บ้าน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัย แบบยั่งยืน ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฏาคม 2562 ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการลด คัดแยก ขยะ และการบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจัดขึ้นโดยงานพัฒนากายภาพและสิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์