ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันการผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

วันที่โพส 19 ส.ค. 2562 ผู้ชม 363


ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันการผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น
*********************************************************
           วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. อาจารย์ศรัญญา  ตรีทศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายงานหอสมุดกลาง พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันการผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น เข้าเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านงานหอสมุดกลาง