องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

วันที่โพส 30 ส.ค. 2562 ผู้ชม 390


                                                        องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
                                       ************************************************
           วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น.อาจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ตามพระราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์