การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่โพส 20 ก.ย. 2562 ผู้ชม 359


                               การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์
                             -------------------------------------------------------------------------
               เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 อาจารย์ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางวรรณภัสร์ ปราบพาลา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเมืองราด โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีระเบียบวาระที่สำคัญคือ แนวทางการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563