การอบรมการพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว

วันที่โพส 29 ต.ค. 2562 ผู้ชม 378


อาจารย์ ดร.เดือนฉาย  ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมคณะ เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ในวันที่ ๒๘ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร