การประชุมคณะทำงานด้านการจัดการทรัพยากรและพลังงาน อาคารบรรณราชนครินทร์ ครั้งที่ 2/2562

วันที่โพส 4 พ.ย. 2562 ผู้ชม 333


การประชุมคณะทำงานด้านการจัดการทรัพยากรและพลังงาน อาคารบรรณราชนครินทร์

ครั้งที่ 2/2562

***************************************************************

           วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. อาจารย์อนุพงษ์  สุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายงานบริหารและธุรการ  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการจัดการทรัพยากรและพลังงาน อาคารบรรณราชนครินทร์ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีระเบียบวาระพิจารณาแผนงานการปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ ปีงบประมาณ 2563