กฐินพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

วันที่โพส 6 พ.ย. 2562 ผู้ชม 639


กฐินพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ณ วัดอุดมมังคลาราม ตำบลชอนไพร อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
************************************

               วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผอ.สำนักวิทยบริการ คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมงานกฐินพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประทานผ้าพระกฐินให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ทอดถวายให้กับพระสงฆ์จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสณ วัดอุดมมังคลาราม ตำบลชอนไพร อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์